Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Chwila refleksji i modlitwy dla samorządowców

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Samorządowców w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, zgromadził 30 marca kilkudziesięcioro włodarzy powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego, a nawet inowrocławskiego.

Spotkanie rozpoczęła konferencja duchowa pt. „Służba czy władza? O powołaniu samorządowca”, którą poprowadził ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Skąd pomysł na organizację Wielkopostnego Dnia Skupienia dla samorządowców z okolicy? – Abyśmy się wspólnie zatrzymali przy Panu Bogu, byśmy zwrócili się też w stronę własnego serca i przemyśleli swoje życie – rozpoczął ksiądz kustosz. – Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. To świadectwo, że zależy wam na waszym wnętrzu, zależy wam, aby jak najlepiej wypełniać swoją funkcję – mówił. Zaznaczył, że sanktuarium licheńskie od początku istnienia, od XIX w., związane jest z samorządowcami.  – U początku obrazem Matki Bożej w Grąblinie zaopiekował się nie ksiądz proboszcz, ale samorządowcy, zarządca Grąblina wraz z kilkoma osobami wybudowali kapliczkę – przypomniał kustosz licheńskiego sanktuarium. W swoim wystąpieniu ksiądz kustosz mówił o wzorze licheńskiej Matki, z orłem na piersi, która opiekuje się Polską i tymi, którzy poprzez swoje powołanie troszczą się o innych. Ukazywał na przykładzie scen ewangelicznych: nawiedzenia św. Elżbiety i wesela w Kanie Galilejskiej, by poprzez pracę nieść pomoc i dobrą nowinę innym. Podkreślał również, że warto widzieć swoje życie w kontekście powołania. – Zostaliście wybrani i powołani – to Pan Bóg chce, bym pełnił tę funkcję. Muszę to odkryć, bym żył w wewnętrznej harmonii i wykorzystywał czas mojego życia dla mojego zbawienia – mówił ksiądz kustosz. Kładł też nacisk na to, by każdy był sobą, traktował wszystkich ludzi z szacunkiem, ale strzegł też wyznawanych przez siebie wartości. – Zawsze są i powinny być różnice, mamy prawo do patrzenia na sprawy inaczej, ale ważne, byśmy nie dzielili się przez nasze poglądy – dopowiedział.

Po konferencji goście wzięli udział we Mszy Świętej w licheńskiej bazylice, w której uczestniczyli też m.in. klerycy z seminarium wrocławskiego i pielgrzymi z Jarząbkowa. Słowo Boże i homilia głoszona przez ks. dr. Janusza Kumalę, współgrały z tematem konferencji. – Gdy mam świadomość, że Bóg czeka na mnie w niebie, wówczas moje życie nabiera sensu i blasku, odpowiedniego kształtu, zgodnie z Bożym zamysłem. Bóg powołał nas do bycia człowiekiem szczęśliwym i uszczęśliwiania innych. Czasem zdarza się, że pamiętamy o wielu rzeczach, zapisujemy cele, które chcemy zrealizować w czasie naszego ziemskiego pielgrzymowania, ale możemy zapomnieć o najważniejszym – że idziemy w stronę nieba – zaznaczył ksiądz kustosz.

Wielkopostny Dzień Skupienia był czasem zatrzymania, wytchnienia i przewartościowania różnych spraw, jak przyznawali samorządowcy. Uczestniczyli w nim m.in. Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławska, Bożena Dominiak, wójt gminy Grzegorzew, Romuald Antosik, burmistrz miasta Turek, Mirosław Durczyński, burmistrz gminy i miasta Golina i Czesław Dykszak, zastępca starosty słupeckiego. Dzielili się swoimi odczuciami. – Byłam zachwycona zaproszeniem od księdza kustosza, po raz pierwszy w mojej pracy samorządowej spotkałam się z taką formą wsparcia samorządowców od strony wewnętrznej, duchowej. Przyjęłam zaproszenie z zaszczytem, uczestniczę z radością i dziękuję księdzu kustoszowi. Po raz pierwszy odwiedzam sanktuarium w Licheniu, to dla mnie tym większa radość, polecam uwadze księdza kustosza, by pamiętał o samorządowcach w  przyszłości – mówiła Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławska. – Uważam, że co jakiś czas powinniśmy spojrzeć inaczej na to, co robimy dobrze, a co możemy robić lepiej. Nie przyjechałem tutaj z poczucia obowiązku, ale z przyjemnością. Chciałem pobyć sam ze sobą i z Bogiem. Wystąpienie księdza kustosza wniosło wiele do naszego życia – mamy szanse przewartościować pewne rzeczy – przyznał Romuald Antosik, burmistrz Turku. – Sądzę, że podobne dni skupienia mogłyby się odbywać też w naszych dekanatach – każdy z nas potrzebuje dobrego, ewangelicznego natchnienia. Bardzo dziękuję księdzu kustoszowi za inicjatywę – mówił Dariusz Jasak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Turku.

Chętni goście mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem licheńską bazylikę lub Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego.

Licheń Stary, 30 marca 2019 r. 

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet