Matka Boża Bolesna
Główka36 Bazylika i róża
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 
Od 1950 roku na świecie zanikło około 250 języków, a według ONZ niemal połowa dialektów używanych na świecie w 2016 roku była zagrożona wyginięciem. W ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego ma w założeniu pomóc obchodzony 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

– Z okazji dzisiejszego święta, które przypomina, jak ważne jest dbanie o język ojczysty, pragniemy się pochwalić, że w Muzeum im. ks. Jarzębowskiego znajdują się trzy pierwsze wydania  drukowanych polskich Biblii: katolicką Biblię Leopolity zwaną też Szarffenbergowską (wydaną w 1561 r.), kalwińską Biblię brzeską zwaną też Radziwiłłowską (wydaną w 1563 r.),  oraz Biblię Jakuba Wujka (1599) – podkreśliła Anita Rossa, historyk sztuki pracująca w licheńskim Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC.
Jak zaznacza licheńska historyk – pierwsze teksty w języku polskim były głównie tłumaczeniami fragmentów Pisma Świętego czy psałterzy. W zbiorach Muzeum mieszczącego się w licheńskiej bazylice znajdują się także liczne autografy i rękopisy znanych polskich pisarzy oraz poetów, m.in. Henryka Sienkiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej czy Cypriana Kamila Norwida.
– Chcemy  też zaznaczyć, że w 2018 r. pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestnicy seminarium doktoranckiego prof. dr hab.Grażyny Halkiewicz-Sojak, odczytali dwa listy Wincentego i Zygmunta Krasińskich z naszych zbiorów.  Listy te nie były dotychczas nigdzie publikowane! Były więc, zupełnie nieznane! Ukazały się pierwszy raz w 2018 r. w wydawnictwie „Sztuka Edycji” 2018, nr 1 (13): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku, pod  red. D. Pachockiego. – dodała pani Rossa.
Obchodzony dorocznie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony 17.11.1999 roku przez UNESCO, by upamiętnić pięciu studentów uniwersytetu w Dhace (Bangladesz), którzy w 1952 r. zginęli w czasie demonstracji, domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.


 
Na zdjęciach:
 
- Biblia Leopolity, Kraków, drukarnia Szarffenbergów, 1561 r., pierwszy polski drukowany tekst Biblii katolickiej pod red. Jana Kasprowicza Nicza pseudonim Leopolita ze Lwowa
 
- list Zygmunta Krasińskiego do ojca, Wincentego Krasińskiego, Nicea 5 stycznia 1847 r.


Licheń Stary, 21 lutego 2019 r.
Biblia leopolity
list

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lipca 2019
Poniedziałek

 
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 17.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Magdalena, Wawrzyniec, Maria

Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Pnp 8,6-7
Psalm responsoryjny: Ps 63
Ewangelia:  J 20,1.11-18
realizacja LM Internet  LM Internet