Matka Boża Bolesna
basilica
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Matka, która zna tajemnicę Bożego miłosierdzia

O Matce Bożej Miłosierdzia, której wspomnienie dziś obchodzimy, mówi ks. Bogusław Binda MIC, przełożony wspólnoty zakonnej księży marianów w Licheniu, który przez 12 lat był proboszczem w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, na Stegnach.

Matka Boża Miłosierdzia jest przede wszystkim tą, która dała światu Syna Bożego i daje nieustannie, prowadząc do niego wszystkich wierzących. Najpełniejsze uzasadnienie tytułu Maryi jako Matki Miłosierdzia współcześnie podaje ojciec święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się matką Syna Bożego. W czasie zwiastowania wyraziła zgodę, w Betlejem porodziła Syna Bożego w ludzkim ciele i przez całe życie uczestniczyła w objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego, aż po ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża. Dlatego Maryja jest tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest. Ona też głosi miłosierną miłość Boga z pokolenia na pokolenie, od dnia, kiedy wyśpiewała „Magnificat” – można powiedzieć, że to słowa, które wybrzmiały na progu krewnej Elżbiety. Maryja prowadzi ludzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Miłosierna Miłość Boga w dziejach Kościoła i świata nie przestaje objawiać się  w Maryi i poprzez Maryję. Idąc dalej, musimy stwierdzić, że Maryja jest Matką miłosierdzia również z tego względu, że przez Jej pośrednictwo spływa na świat miłosierdzie Boga w postaci wszelkich łask. Jej macierzyństwo względem wszystkich ludzi trwa nieustannie. Jak podkreśla Sobór Watykański II: „Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, ale poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego”. Dzięki swej matczynej miłości opiekuje się pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej Ojczyzny. Tytuł Maryi jako Matki Miłosierdzia mówi o matce ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako o tej, która doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy, w taki sposób zasługuje na to miłosierdzie przez całe życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego syna. Ona je głosi i wyprasza całemu światu.

Czego najbardziej oczekują pielgrzymi, którzy przybywają do sanktuarium, do Matki Bożej Licheńskiej? Przybywają oni z konkretnymi intencjami, ale również by usłyszeć orędzie o Bożym miłosierdziu, czyli usłyszeć Słowo Boże, które ma moc przemienienia człowieka. Również by zjednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej, aby Duch Pana Jezusa był obecny w ich życiu, ale też wielu pielgrzymów przybywa po to, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, zanurzyć się w oceanie Bożego miłosierdzia. To jest najważniejsze – nie tylko coś zobaczyć, ale czegoś głębszego doświadczyć. Wtedy, kiedy człowiek naprawdę spotka tu Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii, bo chrześcijaństwo jest wydarzeniem, to doświadczenie jest bardzo owocne. Ważne, by przez spotkanie z Chrystusem – Słowo Boże, życie sakramentalne, wspólnotę – Kościół, na nowo albo jeszcze bardziej umocnić się w kontynuacji, by na takim trójnogu opierać swoje dalsze życie. Całe nasze życie jest drogą do Ojca.
Licheń, 16 listopada 2018 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 grudnia 2019
Sobota
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

I Nieszpory III Niedzieli Adwentu

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
12.00 Msza św. w intencji zmarłych w licheńskim hospicjum

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny: Ps 80, 2. 3. 15-16. 18-19
Ewangelia: Mt 17, 10-13
realizacja LM Internet  LM Internet