Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Matka, która zna tajemnicę Bożego miłosierdzia

O Matce Bożej Miłosierdzia, której wspomnienie dziś obchodzimy, mówi ks. Bogusław Binda MIC, przełożony wspólnoty zakonnej księży marianów w Licheniu, który przez 12 lat był proboszczem w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, na Stegnach.

Matka Boża Miłosierdzia jest przede wszystkim tą, która dała światu Syna Bożego i daje nieustannie, prowadząc do niego wszystkich wierzących. Najpełniejsze uzasadnienie tytułu Maryi jako Matki Miłosierdzia współcześnie podaje ojciec święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się matką Syna Bożego. W czasie zwiastowania wyraziła zgodę, w Betlejem porodziła Syna Bożego w ludzkim ciele i przez całe życie uczestniczyła w objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego, aż po ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża. Dlatego Maryja jest tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest. Ona też głosi miłosierną miłość Boga z pokolenia na pokolenie, od dnia, kiedy wyśpiewała „Magnificat” – można powiedzieć, że to słowa, które wybrzmiały na progu krewnej Elżbiety. Maryja prowadzi ludzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Miłosierna Miłość Boga w dziejach Kościoła i świata nie przestaje objawiać się  w Maryi i poprzez Maryję. Idąc dalej, musimy stwierdzić, że Maryja jest Matką miłosierdzia również z tego względu, że przez Jej pośrednictwo spływa na świat miłosierdzie Boga w postaci wszelkich łask. Jej macierzyństwo względem wszystkich ludzi trwa nieustannie. Jak podkreśla Sobór Watykański II: „Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, ale poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego”. Dzięki swej matczynej miłości opiekuje się pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej Ojczyzny. Tytuł Maryi jako Matki Miłosierdzia mówi o matce ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako o tej, która doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy, w taki sposób zasługuje na to miłosierdzie przez całe życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego syna. Ona je głosi i wyprasza całemu światu.

Czego najbardziej oczekują pielgrzymi, którzy przybywają do sanktuarium, do Matki Bożej Licheńskiej? Przybywają oni z konkretnymi intencjami, ale również by usłyszeć orędzie o Bożym miłosierdziu, czyli usłyszeć Słowo Boże, które ma moc przemienienia człowieka. Również by zjednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej, aby Duch Pana Jezusa był obecny w ich życiu, ale też wielu pielgrzymów przybywa po to, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, zanurzyć się w oceanie Bożego miłosierdzia. To jest najważniejsze – nie tylko coś zobaczyć, ale czegoś głębszego doświadczyć. Wtedy, kiedy człowiek naprawdę spotka tu Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii, bo chrześcijaństwo jest wydarzeniem, to doświadczenie jest bardzo owocne. Ważne, by przez spotkanie z Chrystusem – Słowo Boże, życie sakramentalne, wspólnotę – Kościół, na nowo albo jeszcze bardziej umocnić się w kontynuacji, by na takim trójnogu opierać swoje dalsze życie. Całe nasze życie jest drogą do Ojca.
Licheń, 16 listopada 2018 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 sierpnia 2019 r.
Sobota

Św. Jacka

I Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy
30 czerwca - 25 sierpnia
(koncerty o 14.30 w dniach: 30 VI;
7, 14, 21, 28 VII; 4, 11, 18, 25 VIII)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji rodzin i małżeństw
Nabożeństwa
kościół górny
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Po Apelu Maryjnym procesja ze świecami
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Imieniny obchodzą:
Anita, Julianna, Jacek
 
Zwykły okres liturgiczny
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C,I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Joz 24, 14-29
Psalm responsoryjny: Ps 16
Ewangelia: Mt 19, 13-15
realizacja LM Internet  LM Internet