Matka Boża Bolesna
Główka36 Bazylika i róża
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Spotkanie mariańskich braci zakonnych

Nad tematem ślubu posłuszeństwa pochylali się bracia marianie, którzy w dniach 12-15 listopada spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w ramach dorocznego zjazdu. Konferencje dla braci głosił ks. Sławomir Homoncik MIC, wiceprowincjał Zgromadzenia Księży Marianów.  
 
– Jest to przede wszystkim spotkanie duchowo-integracyjne, ale także mające na celu odnowienie stylu, sposobu i jakości komunikacji oraz pogłębienia treści, które inspirują nas w braterskiej posłudze – powiedział uczestniczący w zjeździe br. Kazimierz Długołęcki MIC z Warszawy.
 
Jak stwierdził br. Mariusz Machul MIC, będący organizatorem spotkania, w tym roku na temat przewodni wybrano ślub posłuszeństwa, będący jednym z trzech, poza ślubami ubóstwa i czystości, które składane są przez zakonników podczas profesji zakonnej. Wyjaśnił również, że brat zakonny to osoba, która złożyła śluby, ale nie przyjęła święceń kapłańskich.
 
Konferencje dla braci zakonnych przygotował i prowadził ks. Sławomir Homoncik MIC, wiceprowincjał mariańskiego Zgromadzenia, który rozważania osadził na fundamencie, jakim jest miłość Pana Boga względem człowieka: – Człowiek został stworzony przez Boga z miłości i powołany do życia konsekrowanego także z miłości. Droga rad ewangelicznych jest drogą rozpoznawania tej miłości i odpowiadania na nią. Jeśli zakonnik o niej zapomina i przestaje angażować się w służbę i posłuszeństwo miłości, wówczas w życie zakonne wdziera się „świeckość” czy „światowość” w swoich złych odcieniach.
 
Zdaniem kapłana, w życiu zakonnym istotnym jest, aby konsekrowani, byli znakiem dla świata: – Mając osobiste doświadczenie miłości Ojca, żyjemy w relacji z Bogiem i dzięki niej potrafimy poskramiać swoje „ja” na rzecz tego, co jest zgodne z Bożą wolą. To jest nam często ukazywane przez przełożonych. Wchodzimy w ten sposób w posłuszeństwo Bogu. Takie życie może także dziś dawać radość, ewangelizować i pociągać innych.
 
Jednocześnie kapłan zaznaczył, że mając na uwadze słabość i grzeszność każdego człowieka, w tym także zakonnika, trzeba nieustannie współpracować z Bożą łaską i prosić Pana Boga o to, aby pomagał wypełnić złożone śluby.
 
W spotkaniu wzięło udział ok. 20 braci zakonnych posługujących w domach Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.
 
 
Licheń Stary, 14 listopada 2018 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 grudnia 2019
Sobota
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

I Nieszpory III Niedzieli Adwentu

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
12.00 Msza św. w intencji zmarłych w licheńskim hospicjum

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny: Ps 80, 2. 3. 15-16. 18-19
Ewangelia: Mt 17, 10-13
realizacja LM Internet  LM Internet