Matka Boża Bolesna
10
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kaplice

Kaplica Biała
Kaplica Biała powstała jako pierwsza, w połowie XIX wieku. Zbudowali ją w 1852 r. mieszkańcy wsi Trzyborki, w miejscu, w którym Matka Boża objawiła się Mikołajowi 15 sierpnia 1850 r. Zdjęto Cudowny Obraz z sosny i na krótki czas umieszczono w tej kaplicy. Właśnie sprzed Kaplicy Białej wyruszyła uroczysta procesja, kiedy to 29 września 1852 r. Cudowny Obraz przeniesiono do Lichenia. W 1943 r. Niemcy zniszczyli kaplicę, zasypując to miejsce metrową warstwą gruzu i piasku. Kaplicę tę odbudowano i umieszczono w niej kamień z wyrzeźbionymi śladami stóp, aby w ten symboliczny sposób upamiętnić miejsce objawienia Matki Bożej.
Kaplica Sosny
Po przeniesieniu wizerunku Matki Bożej do Lichenia, pielgrzymi nierzadko obłupywali kawałki kory z sosny, na której niegdyś wisiał Cudowny Obraz. Drzewo uschło i złamało się; pozostał tylko sam pień. Ks. proboszcz Stanisław Maniewski, chcąc go uchronić przed zniszczeniem, umieścił go w kaplicy, którą wymurowano w 1903 r. na miejscu gdzie rosła sosna. Również tę kaplicę trzeba było odbudować po wojnie, ponieważ została zniszczona. Dzięki roztropności parafian pień sosny ocalał – ukryto go, gdy Niemcy wkroczyli do Grąblina. Przez oszklone drzwiczki można zobaczyć, iż na sośnie umieszczone są wota dziękczynne.

Kaplica Jubileuszowa

Kaplica Jubileuszowa została wzniesiona na pamiątkę 150. rocznicy objawień. Przed nią znajdują się pomniki dwóch mężczyzn związanych z historią obrazu: żołnierza Tomasza Kłossowskiego oraz pasterza Mikołaja Sikatki. Kaplica Jubileuszowa ogrodzona jest drewnianym parkanem. Tradycją stało się już, że na sztachetach płotu otaczającego kaplicę pielgrzymi przywiązują chusteczki symbolizujące otarcie łez. Zapisują na nich także swoje bolesne sprawy i zawierzają je Matce Bożej. W Kaplicy Jubileuszowej umieszczona jest rzeźba przedstawiająca postać Matki Bożej z objawień licheńskich. Trzyma Ona w dłoni orła i różaniec. Obok Maryi znajdują się postacie aniołów.

Kaplica Wieczernika

Kaplica Wieczernika znajduje się nieopodal Kaplicy Sosny. Przypomina nam ona wydarzenia z Wielkiego Czwartku, kiedy to Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii. Następnie udał się do Ogrójca, gdzie rozpoczęła się Jego krwawa ofiara, zakończona śmiercią na krzyżu w Wielki Piątek. Nieprzypadkowo tuż za Kaplicą Wieczernika rozpoczynają się stacje Drogi krzyżowej.


realizacja LM Internet  LM Internet