Matka Boża Bolesna
p
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Bazylika dolna             
Kiedy znajdziemy się w holu dolnej części świątyni, na ścianach możemy ujrzeć wiele tablic, a na nich wyryte nazwiska różnych ludzi z całego świata, nazwy miejscowości czy podziękowania Matce Bożej za otrzymane łaski. to tablice pamiątkowe  niektórych ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium. Jest ich około 22 tysiące. Ten fakt zdumiewa szczególnie pielgrzymów zagranicznych.

W holu dolnego poziomu świątyni można także zobaczyć niezwykłą pamiątkę po Papieżu Polaku. Jest nią tron papieski, na którym zasiadał Jan Paweł II w czasie nabożeństwa odprawianego podczas pobytu w Licheniu. Pielgrzymi mogą tam również obejrzeć fotografie ukazujące Ojca Świętego.

W dolnej części świątyni znajduje się kilka kaplic, które stanowią doskonałe miejsce do indywidualnej modlitwy. Najstarszą z nich jest kaplica Trójcy Świętej. Oddano do użytku 29 czerwca 1996 roku. Aktu poświęcenia dokonał ówczesny ordynariusz diecezji włocławskiej, ks. bp Bronisław Dembowski. Od tego czasu w kaplicy odprawiane Msze Święte. Kaplica ma wyjątkowy kształt rotundy i jest największą z kaplic przyziemia, może bowiem pomieścić około 2500 osób. Nazywana jest również Złotą Kaplicą z powodu licznych złotych zdobień kolumn i ołtarza. Różni się od innych kaplic tym, że jest położona metr poniżej poziomu zero. Jej sklepienie wspiera się na złotych filarach. Zakończenia kolumn inspirowane liliami. Jedna z nich - w kształcie róży - jest metaforą Matki Bożej. W ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający koronację Matki Bożej. Na uwagę zasługuje też niezwykła marmurowa posadzka z motywem winnej latorośli i gron winnych, którą wykonano wykorzystując naturalne odcienie marmuru - od zielonego do fioletowego.

Dużą część dolnego kościoła zajmuje kaplica dedykowana 108 Męczennikom II wojny światowej, która ma ponad 1000 m² powierzchni. Na marmurowej tablicy można przeczytać wyryte słowa: Błogosławionym Męczennikom Polskiego Narodu z lat 1939-1945 za wiarę w Boga, za wierność Kościołowi, za ofiarną miłość Ojczyzny, nasza wieczna pamięć, nasza głęboka cześć, nasza ogromna wdzięczność i ta kaplica dla nich poświecona. Pokolenie Polaków z przełomu Tysiącleci”. Kaplica ma być nie tylko wspomnieniem tych bohaterów, ale także pamiątką po wszystkich, którzy ginęli za Ojczyznę i Kościół. Na ścianach umieszczono portrety błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Portrety wyrzeźbione na płytach z białego marmuru. W ołtarzu kaplicy umieszczony jest obraz przedstawiający Chrystusa wśród 108 Męczenników. Obraz ten towarzyszył beatyfikacji w Warszawie. Wyjątkowy nastrój tworzą urny z prochami i ziemią z pól bitewnych, gdzie ginęli Polacy. Kaplicę uroczyście poświęcił 9 czerwca 2001 r. ks. bp Bronisław Dembowski. W gronie 108 Męczenników dwaj mariańscy kapłani: Jerzy Kaszyra (1904) - (1943) i Antoni Leszczewicz (1890) – (1943). Zginęli oni w płomieniach podczas pacyfikacji wsi Rosica na Białorusi. Jest także ks. Henryk Kaczorowski, który w latach 1928 - 1939 pełnił obowiązki rektora Seminarium Duchownego we Włocławku. Wcześniej, bo od jesieni 1915 r., przez dziewięć miesięcy zastępował proboszcza w parafii licheńskiej.

Od strony wschodniej usytuowana jest Kaplica św. o. Papczyńskiego. Znajdują się w niej relikwie świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela zakonu księży marianów. Jest tam też dębowy stół ołtarzowy, ambona i inne paramenty liturgiczne, przy których była odprawiana Msza św., w czasie której watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone, beatyfikował w imieniu Papieża o. Stanisława Papczyńskiego.
Drugi czwartek miesiąca o godzinie 19.00 w sezonie letnim jest odprawiana Msza św. w intencjach zanoszonych do Boga za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego.

W Kaplicy znajduje się również przepiękna rzeźba przedstawiająca bolejącą Matkę trzymającą na kolanach ciało swego syna, Jezusa Chrystusa, zdjętego z krzyża.

Obok kaplicy św. o. Stanisława znajduje się sala wystaw. Umieszczona w niej jest stała ekspozycja poświęcona Całunowi Turyńskiemu, niezwykłej i od wielu lat wywołującej dyskusje relikwii. Zaczątkiem powstania wystawy było przywiezienie z Rzymu i ofiarowanie przez Tadeusza Krajewskiego kopii Całunu naturalnej wielkości. Jest ona umieszczona w gablocie za szkłem. Oryginalny Całun znajduje się w Turynie we Włoszech. W głębi sali, w witrynach, zamieszczone informacje na temat Całunu Turyńskiego. Dotyczą one badań naukowych, jakie przeprowadzono na Całunie oraz miejsc, w jakich przechowywano niezwykłą pamiątkę. Oprócz tego można też przeczytać kazania i wypowiedzi, m.in. Jana Pawła II, inspirowane Całunem. W interesujący sposób wykorzystano reprodukcje dzieł sztuki pokazujące mękę, śmierć, złożenie do grobu i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Gdy mają miejsce ważne dla Sanktuarium wydarzenia lub rocznice, w sali wystaw ustawiane ekspozycje tematyczne. Na przykład w 2009 r. poświęcone były 10. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Lichenia.

Na dolnym poziomie bazyliki, w pobliżu wejścia od strony południowej, można zobaczyć Obraz Bożego Narodzenia. Składa się on z trzech części. Na samym środku ukazana jest scena narodzenia Pana Jezusa. Po prawej stronie namalowane znane osoby zajmujące ważne miejsce w historii Polski: władcy, królowie, narodowi wieszcze, duchowni; począwszy od Mieszka I, a skończywszy na Janie Pawle II. W górnej części obrazu widnieją: Zamek Królewski w Warszawie, Klasztor Jasnogórski, Zamek na Wawelu i Krzyż na Giewoncie. Natomiast z lewej strony tryptyku namalowani
przedstawiciele różnych klas społecznych i zawodów, niosący nowonarodzonemu Chrystusowi dary. Obok mędrców ze Wschodu, w szeregu osób oddających cześć Panu możemy zauważyć także autora obrazu - Jana Molgę, który zamieścił  swój autoportret. Przed obrazem umieszczona jest złota księga znacznych rozmiarów. Księga ta jest otwarta, można z niej przeczytać nazwiska postaci umieszczonych z prawej części obrazu.

Tablice pamiątkowe w dolnej części bazyliki

Tron papieski i wystawa zdjęć Jana Pawla II

Kaplica Trójcy Świętej

Kaplica 108 Błogoslawionych Męczenników
II Wojny Światowej

Kaplica świętego o. Papczyńskiego

Kaplica Całunu Turyńskiego

Kaplica Kapłańska
Dolna część bazyliki
Obraz Bożego Narodzenia w kościele dolnym

realizacja LM Internet  LM Internet