Matka Boża Bolesna
f
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Kalendarium budowy  
29 maja 1994 r.
Nuncjusz Apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.

22 czerwca 1994 r.
Ksiądz Eugeniusz Makulski MIC - kustosz Sanktuarium - odprawił na placu budowy Mszę św., poświęcił narzędzia pracy i wbił w ziemię pierwszą łopatę. Rozpoczęła się budowa.

25 maja 1995 r.
Prymas Polski kard. Józef Glemp wmurował kamień węgielny przywieziony z Rzymu z grobu św. Piotra. Kamień ten w grudniu 1994 r. został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

29 czerwca 1996 r.
Biskup Bronisław Dembowski poświęcił znajdującą się w dolnej części świątyni kaplicę Trójcy Świętej.

20 czerwca 1998 r.
Biskup Roman Andrzejewski poświęcił kolejne kaplice w dolnej części świątyni: Narodzenia Pana Jezusa, św. Józefa i św. Wojciecha.

7 czerwca 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Lichenia pobłogosławił budującą się świątynię.

1 lipca 1999 r.
Rozpoczęcie budowy wieży.

2 marca 2000 r.
Biskupi na Konferencji Episkopatu Polski uznali trzy wota Jubileuszowe Kościoła Katolickiego w Polsce. Wśród nich znalazła się nowa świątynia Matki Bożej w Licheniu.

25 czerwca 2000 r.
Arcybiskup Józef Kowalczyk, w obecności 100 tys. pielgrzymów, poświęcił zawieszony w ukończonej już dzwonnicy dzwon Maryja Bogurodzica.

9 czerwca 2001 r.
Biskup Bronisław Dembowski poświęcił kaplicę 108 Męczenników.

14 czerwca 2003 r.
Biskup Roman Andrzejewski poświęcił organy w zachodniej nawie świątyni.

11-12 czerwca 2004 r.
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski połączone z uroczystym poświęceniem nowej świątyni.

7 sierpnia 2004 r.
Pierwsi goście wjechali na taras widokowy wieży.

25 lutego 2005 r.
Nadanie świątyni Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej tytułu bazyliki mniejszej.

2 lipca 2006 r.
Przeniesienie Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej z kościoła sw. Doroty do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

 


Plac budowy Bazyliki
plac budowy
Świątynia w budowie

Poświęcenie Kaplicy Trójcy Świętej

Jan Paweł II w bazylice

Budowa wieży widokowej

Cudowny Obraz w bazylice

realizacja LM Internet  LM Internet