Matka Boża Bolesna
p
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Budowa bazyliki

Największa świątynia w Polsce, znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, powstała w latach 1994 - 2004.
Świątynię zaprojektowała architekt Barbara Bielecka z Gdyni wraz z zespołem. Zbudowały ją firmy polskie z  Budimexem S.A. na czele (generalny wykonawca robót budowlanych).

Świątynia w Licheniu, porównywalna z największymi budowlami sakralnymi świata, istnieje dzięki ofiarności pielgrzymów. Nie było bogatych sponsorów ani dotacji rządowych. Cudzoziemcy odwiedzający Licheń są zdziwieni, że możliwe było wzniesienie tak pięknego obiektu wyłącznie z ofiar zwykłych ludzi.
Fenomen Lichenia mieści się w tym, co najtrafniej ujął śp. biskup Roman Andrzejewski: Warto pielgrzymować do Lichenia, aby przekonać się, że można zbudować ze składek wiernych w latach kryzysu piękny Dom Pański, że stać nas na sukces, że nie jesteśmy narodem nieudaczników, ale narodem zdolnym do osiągnięć.

W marcu 2000 r. Episkopat Polski zadecydował, że świątynia ta, jako jedna z trzech (obok kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach i Opatrzności Bożej - w Wilanowie) będzie wotum Kościoła Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa.

Budowa świątyni dała zatrudnienie i świetną praktykę zawodową
w różnych branżach tysiącom Polaków  i wielu firmom. Umożliwiła rozwój myśli technicznej i naukowej, a także rozwój sztuki sakralnej w Polsce

Coraz liczniej przybywający do Lichenia pielgrzymi, zbyt mały kościół św. Doroty, ogromna wiara, odwaga, miłość do Matki Bożej, wytrwałość w dążeniach sprawiły, że wielkie pragnienie zostało urzeczywistnione.15 kwietnia 1994 r. kompleksowy projekt świątyni, po uzyskaniu koniecznych uzgodnień z organami administracji państwowej oraz Kurii Biskupiej, został zatwierdzony decyzją Urzędu Rejonowego w Koninie.

Dnia 1 maja 1994 r. ks. Jan Rokosz MIC - prowincjał zakonu marianów - potwierdził zgodę budowę świątyni.

Następnego dnia została podpisana umowa z generalnym wykonawcą - Budimexem S.A. w Warszawie.


25 maja 1995 r. Prymas Polski Józef Glemp wmurował kamień węgielny przywieziony z Rzymu z grobu św. Piotra. Kamień ten, w grudniu 1994 r., został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Świątynia licheńska powstała w ciągu 10 lat. W ten sposób spełniła się prośba Matki Bożej, aby dla Jej chwały powstał kościół.

12 czerwca 2004 r. w obecności dziesiątków tysięcy pielgrzymów, nowy kościół został poświęcony. W uroczystościach uczestniczyli biskupi, którzy wzięli udział w obradach 328. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu, biskupi z Białorusi i Ukrainy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz pielgrzymi z całej Polski. Kościół poświęcił nuncjusz apostolski w Polsce - ks. abp Józef Kowalczyk. Zanim tego dokonał, odczytano przysłany na tę okazję telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II.

2 lipca 2005 r. w odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, uroczyście nadano nowemu kościołowi w Licheniu tytuł bazyliki mniejszej. Specjalny dekret w tej sprawie został wydany przez Stolicę Apostolską 25 lutego 2005 roku. Pierwszej uroczystej sumie odpustowej, podczas której kościołowi nadano tytuł bazyliki, przewodniczył metropolita warmiński - abp Edmund Piszcz. Homilię wygłosił biskup łowicki Andrzej Dziuba.

2 lipca 2006 r. przeniesiono Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej z kościoła parafialnego św. Doroty do bazyliki mniejszej w Licheniu. Było to wydarzenie historyczne. Wizerunek Maryi opuścił bowiem na stałe kościół parafialny po prawie 150 latach.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie
realizacja LM Internet  LM Internet