Matka Boża Bolesna
k
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Warunki wstąpienia i etapy formacji
 
Aby wstąpić do Zgromadzenia Księży Marianów, trzeba mieć ukończone 18 lat. Wszyscy kandydaci odbywają roczny postulat i roczny nowicjat, które mają na celu wprowadzenie w podstawowe wymagania życia zakonnego oraz przygotowanie do złożenia ślubów zakonnych.  Kandydaci do prezbiteratu przyjmowani po maturze. Po odbyciu postulatu i nowicjatu studiują przez sześć lat w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie, jako studenci przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kandydaci na braci zakonnych musza mieć ukończoną przynajmniej szkołę zawodową. Po odbyciu postulatu i nowicjatu, kontynuują dalszą formację zakonną w junioracie, również w Lublinie.


Pierwszy krok: kontakt z duszpasterzami powołań
Napisz do nas lub zadzwoń. Postaramy się znaleźć dogodny sposób, czas i miejsce na spotkanie.
ks. Rafał Krauze MIC, tel. 503 079 511 (Licheń)
ks. Paweł Skonieczny MIC, tel. 501 650 750 (Góra Kalwaria)
adres e-mailowy:
duszpasterz@marianie.pl

Adres pocztowyul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
Strona internetowa Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań

Drugi krok: potrzebne dokumenty
Formularze na dokumenty każdy kandydat otrzymuje od nas. My także wręczamy mu pismo adresowane do księdza proboszcza z prośbą o opinię o kandydacie.
Dokumenty składane przez kandydata:

 1. Podanie o przyjęcie do Zgromadzenia (napisane własnoręcznie)
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz wg formularza
 4. Świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowa­niu
 5. Odpis aktu urodzenia z USC
 6. Świadectwo szkolne (ostatnie)
 7. Świadectwo z nauki religii (ostatnie)
 8. Świadectwo lekarskie na załączonym formula­rzu
 9. Świadectwo moralności od ks. proboszcza
 10. 3 fotografie kandydatów na braci,
  6 fotografii kandydatów do klerykatu.
Dokumenty należy dostarczyć nam. Przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

Kuria Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9
02 - 914 Warszawa

Jeżeli kandydat zostanie przyjęty, otrzyma listowne powiadomienie - kiedy i dokąd ma się udać.

Postulat
Trwa około roku. Odbywa się go w domu formacyjnym w Górze Kalwarii koło Warszawy. W trakcie postulatu kandydat do Zgromadzenia kontynuuje proces formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, przygląda się życiu zakonników oraz stopniowo rezygnuje z „życia w świecie”. Nie brakuje również elementów jednoczących postulantów, takich jak: modlitwa, rekreacja, wspólna praca, etc. Po ukończeniu postulatu bracia składają podania o dopuszczenie do nowicjatu.

Nowicjat
Przygotowuje do złożenia pierwszej profesji zakonnej. Podczas odbywania rocznego nowicjatu, w domu zakonnym w Skórcu koło Siedlec, nowicjusze poznają mariańskie konstytucje, rozeznają powołanie, wspólnie pracują i studiują, żyjąc jak zakonnicy. Czas nowicjatu kończy się złożeniem ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - na jeden rok.

Klerykat/Juniorat
W zależności od tego, czy kandydat chce przyjąć święcenia kapłańskie czy zostać bratem zakonnym, następnym etapem może być:
 
Seminarium
Jest to czas studiów dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia święceń prezbiteratu. Studia trwają łącznie 6 lat – 2 lata studiów filozoficznych i 4 lata studiów teologicznych. Podczas studiów przyjmuje się kolejno następujące posługi:

 • Lektorat (połączony z obłóczynami) – na trzecim roku studiów,
 • Akolitatna czwartym roku studiów,
 • Święcenia diakonatuna piątym roku studiów,
 • Święcenia prezbiteriatupo szóstym roku studiów i uzyskaniu tytułu magistra.

Juniorat
Czas formacji braci zakonnych, kończy się złożeniem ślubów wieczystych. W tym czasie bracia pełnią określone posługi w domu zakonnym. Juniorat odbywa się w Lublinie.

Formacja stała
Ukończenie formacji podstawowej nie oznacza całkowitego zamknięcia procesu formacji zakonnej. Zakonnik dba o swój rozwój przez całe życie. Umożliwiają mu to: rekolekcje, kierownictwo duchowe, życie we wspólnocie oraz czynne zaangażowanie w życie Kościoła.Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie
Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie
realizacja LM Internet  LM Internet