Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dać się poprowadzić

Wymienić rodzaje powołania nie jest trudno: małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, powołanie do życia w samotności. Znacznie trudniej jest odpowiedzieć na pytanie o co w tym wszystkim naprawdę chodzi? Dlaczego nie mam  trzymać się po prostu mojego pomysłu na życie, ale mam rozeznawać?

Powołanie, na przykład do wojska, jest czymś, co otrzymujemy od określonej osoby lub instytucji, od kogoś, kto wzywa Cię po imieniu do określonego zadania. Na ogół oparte jest ono na pewnym przymusie. W przypadku powołania życiowego Ten, który powołuje, nie ma zamiaru Cię zmuszać. Daje tylko propozycję. Kto powołuje? Nietrudno się domyślić: Bóg!

Bóg często kojarzy się ludziom z kimś bardzo potężnym, apodyktycznym i trochę niedostępnym, więc i Jego wezwanie odbierane jest podobnie do wezwania na szkolenie czy do wojska. Tymczasem On jest łagodny. Bóg jest Osobą, z którą możesz się zwyczajnie spotkać. Jest bliski, tak jak może być bliski najlepszy przyjaciel. Nie zawsze pewnie pochwala Twoje zachowanie, ale przyjmuje je ze zrozumieniem, bo zna Cię jak nikt inny. I nawet jeśli nie zgadza się z Twoimi wyborami, to szanuje wolność. Proponuje swoje rozwiązania, ale pozwala też wybrać inne. Mówi jednak do Ciebie nieustannie, nawołuje, by Mu zaufać i dać się poprowadzić.

Dokąd? Ani ja, ani Ty tego nie wiemy. Po co więc ruszać w nieznane? Dlaczego układać swoje życie według Jego wizji? Dlaczego ufać Jemu bardziej niż sobie? Bo Bóg zna Cię lepiej niż Ty sam. Stworzył Cię i zna Twoje talenty, także te, których jeszcze
nie są przed Tobą odkryte. Wie dokładnie jak wielkie są Twoje możliwości i jedynym czego od Ciebie pragnie, to by Ci się udało je zrealizować i stać się w pełni sobą! W odnalezieniu swojego powołania chodzi o to, by to, kim jesteś, „zagrało” idealnie, by odnaleźć  siebie i szczęście z bycia tym, kim się jest! A wtedy i On będzie szczęśliwy, jak ojciec dumny ze swego dziecka.

Nie musisz mieć wizji czy objawień (te zdarzają się niezwykle rzadko), by usłyszeć głos Boga. On mówi w swoim słowie i w wydarzeniach Twojego życia. Po prostu zacznij słuchać i… idź tam, dokąd Cię poprowadzi.

realizacja LM Internet  LM Internet