Matka Boża Bolesna
Główka25 orkiestra przed Bazyliką
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Z Maryją przyjmujemy dar Eucharystii
Rekolekcje maryjne
Centrum Formacji Maryjnej
Licheń 2020

 

                                                  "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
                                                  trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6,59)


    „Z Maryją” – słowa te oddają styl prowadzonych od 1997 roku rekolekcji w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu. Inspiracja osobą Maryi w życiu chrześcijańskim jest motywem przewodnim wszystkich spotkań rekolekcyjnych. Ich różnorodna tematyka każdego roku wpisuje się w aktualny program duszpasterski Kościoła w Polsce. W tym roku skupia się wokół tematu: "Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).
    Rekolekcje w 2020 roku zapraszają nas na spotkanie z Maryją, która zachęca nas, abyśmy byli posłuszni poleceniu Jej Syna i przychodzili na sprawowanie Najświętszej Ofiary z potrzeby serca, nie z lęku oraz przymusu. Zachęca nas również do tego, abyśmy w pełny sposób brali udział w uczcie eucharystycznej, przyjmując do swego serca uwielbionego Pana pod postacią chleba i wina.

 

Rekolekcje maryjne dla organizatorów i przewodników pielgrzymek
Eucharystia daje życie
27-29 marca

Eucharystyczne rekolekcje maryjne
Msza Święta z Maryją
8-10 maja, 5-7 czerwca, 7-9 sierpnia

Rekolekcje o budowaniu relacji z ludźmi
Być dla innych jak Maryja
22-24 maja

Rekolekcje maryjne
Jak Maryja słuchamy Słowa Bożego
29-31 maja

Rekolekcje eucharystyczne
Z maryją adorujemy Chrystusa
12-14 czerwca

Z Maryją na peryferiach świata
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem (Łk 1,39)
26-28 czerwca

Rekolekcje maryjne
Maryja Uczennica Słowa
3-5 lipca

Rekolekcje maryjne dla małżeństw i związków nieskaramentalnych
Eucharystia źródłem miłości
31 lipca - 2 sierpnia

Rekolekcje różańcowe

Z Maryją uczymy się przebywania z Jezusem
25-27 września

Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej
2-4 października

Maryją Mistrzynią kontemplacji i adoracji
9-11 października


Informacje organizacyjne

• Rekolekcje prowadzi ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz Licheńskiego Sanktuarium i dyrektor Centrum Formacji Maryjnej.
• W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy. Warunkiem uczestnictwa jest szczere pragnienie odnowy swego życia.
• Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma „Arka” (znajduje się w pobliżu Bazyliki). Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić się do recepcji „Arki”.
• Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji (w wyjątkowych sytuacjach później). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• W rekolekcjach mogą uczestniczyć zorganizowane grupy (np. wspólnoty i grupy przyparafialne lub grupy przyjaciół i znajomych). W takim przypadku należy dokonać wstępnego zgłoszenia 3-4 miesiące przed terminem.
• Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 pierwszego dnia i kończą o 13.00 dnia ostatniego.
• Koszt udziału w rekolekcjach jednej osoby wynosi 170 zł. Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych (z łazienką) oraz wyżywienie.
• Jest możliwość zakwaterowania w pokojach 1-, 2- lub 3-osobowych (ograniczona liczba). Wtedy koszt ogólny udziału jednej osoby w rekolekcjach wynosi:
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym: 247 zł
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym: 217 zł
- zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym: 194 zł    
• Płatność za rekolekcje należy zrealizować w recepcji Domu Pielgrzyma „Arka”.

Szczegółowe informacje i rezerwacja

Centrum Formacji Maryjnej
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń
tel. (+48) 63  270 77 20
(w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku)
e-mail: rekolekcje@maryja.pl
ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 stycznia 2020
Środa
Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwwem chorych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 2 Sm 7,4-17
Psalm responsoryjny: Ps 89
Ewangelia: Mk 4, 1-20
realizacja LM Internet  LM Internet