Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

O nas

Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, zostało utworzone przy Sanktuarium maryjnym w Licheniu 2 lipca 1997 r. Jest to ośrodek formacyjny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Jego zadaniem jest troska o maryjne oblicze Kościoła. Rozwija i popularyzuje pogłębioną i zgodną z nauczaniem Kościoła teologię maryjną oraz promuje kulturę maryjną, czyli styl życia inspirowany osobą Niepokalanej Matki Pana, naszej Siostry i Nauczycielki w pielgrzymce wiary. Wspiera duszpasterstwo maryjne i kształtuje maryjną pobożność ludową, widząc w niej jedną z dróg nowej ewangelizacji.

Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu jest członkiem działającej w Rzymie Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, której celem jest promocja i koordynacja studiów dotyczących doktryny i pobożności maryjnej na całym świecie. Dyrektorem Centrum od 1997 r. jest ks. dr Janusz Kumala MIC.

Ks. dr Janusz Kumaladyrektor Centrum Formacji Maryjnej. Marianin, doktor mariologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego "Marianum" i Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.

Ks. dr Janusz Kumala jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopism: kwartalnika mariologicznego ,,Salvatoris Mater" pisma naukowego poświęconego Matce Bożej, dwumiesięcznika ,,Zeszyty Maryjne" poświęconego duchowości i formacji maryjnej, kwartalnika Sanktuarium Maryjnego w Stoczku Warmińskim ,,Matka Pokoju" poświęconego wychowaniu do pokoju. Jest również autorem wielu artykułów naukowych i popularnych z zakresu mariologii i pobożności maryjnej oraz książek, m.in. ,,Maryja Wychowawczyni rodzin", ,,Uczennica Chrystusa. Maryjna droga chrześcijanina”, „Orędzie Matki Bożej Licheńskiej", "Przesłanie Licheńskiego Obrazu", „Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej". ,,Dar i przesłanie”, „Maryja znakiem nadziei i pociechy”, „Modlitewnik licheńskiego pielgrzyma” (oprac.), „Obraz szczęścia rodzinnego". ,,Licheński modlitewnik rodzinny” (oprac.), „Tajemnica Bożego miłosierdzia w charyzmacie mariańskim” (red.), „Różaniec i kontemplacja” (red), „Niepokalana – dar i inspiracja” (red.), „Powołanie i misja” (red.), „Wychowywać do pokoju” (red.).

Książki i czasopisma można nabyć w księgarni Centrum Formacji Maryjnej w Sanktuarium w Licheniu (obok kościoła św. Doroty). Istnieje możliwość zamówienia prenumeraty wybranych czasopism. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem. Centrum organizuje rekolekcje dla różnych grup stanowych i zawodowych, sesje formacyjne, sympozja i inne spotkania o charakterze maryjnym. Wszystkich zainteresowanych podążaniem maryjną drogą życia, zapraszamy do udziału w rekolekcjach.

realizacja LM Internet  LM Internet