Matka Boża Bolesna
13
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wnioski i kryteria

Kryteria przyjęć do hospicjum stacjonarnego:
 

 1. Zaawansowana i postępująca choroba z wykazu schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną, w ostatnim nieuleczalnym stadium.
 2. Warunkiem przyjęcia chorego do opieki hospicyjnej jest dostarczenie:
  • czytelnie wypełnionego wniosku,
  • skierowania do hospicjum (druk „skierowanie do szpitala”). Kierować pacjenta do hospicjum może dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który zna aktualny stan chorego,
  • kopii dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie choroby (np. wynik histopatologiczny / zaświadczenie lekarza prowadzącego (onkologa) o zakończonym leczeniu przyczynowym).
   Wniosek o przyjęcie do oddziału wraz z dokumentacją może złożyć chory lub inna osoba działająca na rzecz chorego, za jego zgodą.
 3. Opieka hospicyjna dla chorych jest bezpłatna.
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

ICD-10

C00-D48      Nowotwory
I42-I43         Kardiomiopatia w schyłkowym stadium niewydolności
J96               Niewydolność oddechowa w stadium schyłkowym
L89               Owrzodzenie odleżynowe
G09              Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13      Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35              Stwardnienie rozsiane
B20-B24    Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności(HIV)

 Więcej informacji o pracy w Hospicjum w Licheniu pod numerem telefonu:

(63) 270- 86-00
fax (63) 270-86-05
e-mail: hospicjum@lichen.pl


ARTYKUŁY DO POBRANIA

realizacja LM Internet  LM Internet