Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 


Z Maryją głosimy Ewangelię Chrystusa
Rekolekcje Maryjne
Program rekolekcji  w roku 2017

 

„Z Maryją”słowa te oddają styl prowadzonych od 1997 roku rekolekcji w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu. Inspiracja osobą Maryi w życiu chrześcijańskim jest motywem przewodnim wszystkich spotkań rekolekcyjnych. Ich różnorodna tematyka każdego roku wpisuje się w aktualny program duszpasterski Kościoła w Polsce. W tym roku skupia się on wokół tematu: „Idźcie i głoście” oraz wpisuje się w obchody 50 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Rekolekcje w 2017 roku zapraszają nas na spotkanie z Maryją, pierwszą Misjonarką i Gwiazdą nowej ewangelizacji.


31 marca - 2 kwietnia
Matka i Królowa. Przesłanie licheńskiego obrazu
Rekolekcje wielkoposne dla organizatorów pielgrzymek i wszystkich zainteresowanych przesłniem  Licheńskiego Sanktuarium z okazji 50 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej.
 

Maryja Matka przynosi nam Życie, czyli Jezusa. Uczy nas, jak Go przyjmować i Nim żyć. Jest dla nas Królową, która służy nam na drodze zbawienia. Rekolekcje skierowane do wszystkich czcicieli Matki Bożej Licheńskiej, którzy chcą Jej dziękować za obecność w Licheńskim Sanktuarium.


 
 12 -14 maja
Początek Dobrą Nowiną o końcu
Rekolekcje z Maryją Niepokalanie Poczętą
Maryjne rekolekcje duchowego uzdrowienia

 

Maryja przypomina nam, że jesteśmy kochani przez Boga od początku naszego życia. Ta Boża miłość uzdrawia naszą przeszłość i teraźniejszość. Jest też Dobrą Nowiną o pełni życia w przyszłości.26-28 maja
Maryja wzorem zwiastuna Dobrej Nowiny
Rekolekcje maryjne dla rodziców
 

W jaki sposób być świadkiem wiary dla dzieci, szczególnie dorosłych? Jak mówić o Bogu? Co robić, gdy dziecko przestało chodzić do kościoła i twierdzi, że nie potrzebuje Boga?
 

2-4 czerwca
" Poszła z pośpiechem..." ( Łk 1,39)
Z Maryją niesiemy Chrystusa ludziom

Rekolekcje dla tych, którzy nie mają czasu

 

Rekolekcje skierowane do tych, którzy w codziennym zabieganiu czują, że tracą pokój serca i gubią cel życia. Ważne, aby wykorzystywać czas na to, co najważniejsze. Jak o tym pamiętać?
 

9-11 czerwca
"Jakże się to stanie?" ( Łk 1,34)
Rekolekcje maryjne o kształtowaniu sumienia i rozpoznawaniu woli Bożej
 

Codziennie musimy podejmować wiele decyzji i dokonywać wyborów, od których zależy jakość naszego życia. Czy umiemy słuchać naszego sumienia? Czy jest ono dla nas kompasem, który wskazuje właściwy kierunek? Po czym poznać, że nasze działanie jest zgodne z wolą Bożą?

 

16-18 czerwca
Odnaleźć pokój serca
Rekolekcje maryjne dla apostołów pokoju

 

Warunkiem szczęścia jest pokój z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. Co mnie w życiu niepokoi? Jakie drogi prowadzą do pokoju serca? Człowiek pokoju sieje pokój i zgodę, zaś człowiek niespokojny wywołuje wojny.


23-25 czerwca
Pokochać, aby żyć
Rekolekcje maryjne dla samotnych

 

Żyjemy, ponieważ jesteśmy kochani. Odnajdujemy szczęście, gdy potrafimy kochać. Maryja uczy nas, aby opowiadać o tym całemu światu.


21-23 lipca
Ukoronowana, aby służyć
Rekolekcje dla czcicieli Matki Bożej Licheńskiej w 50 rocznicę koronacji Obrazu

Spotkanie z Maryją uczy nas, jak żyć, aby nasza codzienność była piękna. Odkrywamy, że tylko służba Bogu i ludziom daje prawdziwą radość i prowadzi do bramy Nieba.


 
4-6 sierpnia
Radość miłości
Rekolekcje maryjne dla małżeństw sakramentalnych i osób żyjących w związkach niesakramentalnch

 

Maryja zaprasza nas na wesele w Kanie Galilejskiej i zachęca: „Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn” (J 2,5).

 

 22-24 września
Usłyszeć, aby mówić

Rekolekcje różańcowe o naśladowaniu Maryi, pierwszej Misjonarki

 

Jesteśmy powołani, aby głosić Ewangelię. Najpierw jednak musimy ją sami usłyszeć. Tej postawy uczy nas Maryja.


29 września - 1 października
Być dla innych jak Maryja

Rekolekcje różańcowe o budowaniu relacji z ludźmi

 

Żyjemy wśród ludzi. Każde spotkanie z kimś ma być dla nas szansą, aby pogłębiać z nim więź miłości. Wtedy przybliżamy się do Boga. Pamiętamy o słowach Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
 

  Informacje organizacyjne

Rekolekcje prowadzi ks. dr Janusz Kumala MIC, dyrektor Centrum Formacji Maryjnej.
• W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy, nawet jeśli ktoś nigdy dotychczas nie uczestniczył w żadnych rekolekcjach zamkniętych. Warunkiem uczestnictwa jest szczere pragnienie odnowy swego życia.
• Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma „Arka” (znajduje się w pobliżu Bazyliki). Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić się do recepcji „Arki”.
• Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji (w wyjątkowych sytuacjach później). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• W rekolekcjach mogą uczestniczyć zorganizowane grupy (np. wspólnoty i grupy przyparafialne lub grupy przyjaciół i znajomych). W takim przypadku należy dokonać wstępnego zgłoszenia nawet 3-4 miesiące przed terminem.
• Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 pierwszego dnia i kończą o 13.00 dnia ostatniego.
• Koszt udziału w rekolekcjach jednej osoby wynosi 165 zł. Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych (z łazienką) oraz wyżywienie.
• Jest możliwość zakwaterowania w pokojach 1-, 2- lub 3-osobowych (ograniczona liczba). Wtedy koszt ogólny udziału jednej osoby w rekolekcjach wynosi:
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym: 247 zł
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym: 217 zł
- zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym: 194 zł    
• Płatność za rekolekcje (gotówką) należy zrealizować w recepcji Domu Pielgrzyma   „Arka”.
• Szczegółowe informacje i rezerwacja w Centrum Formacji Maryjnej.

 

 

Centrum Formacji Maryjnej
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń
tel. 63 -  270 77 20
(w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku)
e-mail: rekolekcje@maryja.pl

 

 
 


19 października 2017
Czwartek

Wspomnienie dowolne
. Jerzego Popiełuszki,
prezbitera i męczennika

Warsztaty pisania ikon
19-22.10.2017


8. dzień nowenny przed rocznicą
śmierci († 1755) czcigodnego
. Bożego Kazimierza Wyszyńskiego


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40
Różaniec dla dzieci: 15.30
Różaniec dla dorosłych: 17.30

Imieniny obchodzą:
Piotr, Michał, Ziemowit
 
Zwykły okres liturgiczny
IV  tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanieRz 3,21-29
Psalm responsoryjny:
Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6
Ewangelia: Łk 11, 47-54
realizacja LM Internet  LM Internet