Debugger:
153
------------ END ------------


Matka Boża Bolesna
Główka49 panorama
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kliknij na temat aby dowiedzieć się więcej

 1. Pokochać siebie Lectio divina

  "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" Mk 12, 29-31
   

  Historia życia każdego z nas jest historią świętą i zarazem historią zbawienia bo pisze ją Bóg. Dla każdego z nas jest tajemnicą, bo możemy ją zrozumieć tylko w Bogu. W naszej historii życia są dni hosanna i dni drogi krzyżowej. Są w niej miejsca jak pola pszenicy i pola chwastu. Czasami oświadczamy w życiu radości i szczęścia góry Tabor, a czasami smutku i bólu góry Golgoty. Taką jaka jest historię naszego życia trzeba dobrze usłyszeć w świetle Słowa Bożego, aby nauczyć się lepiej poznać siebie i pokochać siebie.

  Zapraszamy na drogę w głąb siebie, własnej historii życia wraz z bogactwem Słowa Bożego. Wyruszymy wraz z uczniami idącymi do Emaus przemierzając drogę do głębi zjednoczenia z Jezusem poprzez medytację Słowa Bożego, aby serce nasze zapałało miłością. A także doświadczając mocy Eucharystii, aby oczy nasze zostały otwarte i ujrzały Odwieczną Światłość. Niech historia uczniów idących do Emaus stanie się naszym osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. 

   

  Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC
   

  Zapisy na rekolekcje:

   

  • osobiście, w Biurze Obsługi Pielgrzyma
  • telefonicznie (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • pocztą e-mail: lichen@lichen.pl
  • koszt: 180 zł od osoby (w tym nocleg i wyżywienie), płatne gotówką w chwili zakwaterowania
  • liczba miejsc ograniczona
  • decyduje kolejność zgłoszeń

  Terminy 2021

  Lipiec 9-11

 2. Zacheusz - chcę ujrzeć Jezusa


  "A kiedy Jezus przyszedł na to miejsce, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo muszę dziś znaleźć się w twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął Go z radością". Łk 19, 5-6

   

  Jerycho - pod względem geograficznym najniżej położone miasto na świecie. Miasto, w którym żyje Zacheusz. Wielkim pragnieniem Zacheusza było zobaczyć Jezusa, a ponieważ był niewielkiego wzrostu, aby to uczynić musiał wspiąć się na drzewo sykomory.

  Jezus wchodzi do Jerycha, do tego najniższego punktu nie tylko w sensie geograficznym. Jezus schodzi także do najniżej położonych miejsc także w sensie duchowym. W tym samym mieście Jezus uzdrawia niewidomego, a zaraz potem wyprowadza z ciemności Zacheusza i leczy jego serce zamknięte na ludzi.

  Dziś na świecie jest dużo miast pełnych ludzi, których serca chorują podobnie jak serce Zacheusza. Nie brakuje ich także w naszych domach rodzinnych i wspólnotach. W każdym z nas jest coś z Zacheusza.  Cierpimy z powodu odrzucenia za własne złe czyny. Każdego dnia z utęsknieniem wyglądamy Kogoś, kto spojrzy na nas z miłością, uporządkuje nasze pogmatwane życie i nada mu nowy sens. Tak jak Zacheusz potrzebujemy ocalenia z ciemności i wyzwolenia od grzechów, które dać może tylko Jezus. Jedynie On potrafi zamienić nasze rany w perły, ze śmierci wydobyć do życia, napełnić serca nadzieją oraz rozpalić miłość tam, gdzie jej brak.

  Te rekolekcje są zaproszeniem do spotkania się z Jezusem w osobistej historii życia z perspektywy historii Zacheusza. To szansa na zrealizowanie w swoim życiu wielkich pragnień w świetle Słowa Bożego. 
   
  Rekolekcje to konferencje i rozważania oparte na wskazanych  fragmentach Pisma Świętego.  To także możliwość codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy własnej.

  Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC

  Terminy 2021:
  4 -6 czerwca

  • koszt: 180  od osoby (w tym nocleg i wyżywienie), płatne gotówką w chwili zakwaterowania
  • liczba miejsc ograniczona
  • decyduje kolejność zgłoszeń

  Zapisy na rekolekcje:
  • osobiście, w Biurze Obsługi Pielgrzyma
  • telefonicznie (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • pocztą e-mail: lichen@lichen.pl
   


   
   
   
   
   
   
   

 3. Emaus / Ekipa dla Jezusa

  EMAUS – PODSTAWOWY KURS BIBLIJNY

      Jeśli chcesz spróbować wejść w relację ze Słowem Bożym jako Osobą, jeśli pragniesz poznawać i rozumieć Pismo Święte, jeśli szukasz Jezusa we współczesnym świecie, w Twoim otoczeniu – ten kurs jest dla Ciebie. Nauczy Cię kierowania się Słowem Bożym w codziennym życiu i pokaże Ci jego skuteczność.

      Na kursie Emaus odnajdziesz Jezusa w Słowie Bożym i rozkochasz się w nim. To spotkanie wzbudzi w Tobie zapał do czytania Pisma Świętego. Tak jak uczniowie z Emaus ruszyli w drogę ze zmartwychwstałym Jezusem, tak samo Ty możesz iść tą drogą, aby on sam wyjaśniał Tobie Pisma, aby przemienił Ciebie w świadka, który osobiście spotkał Zmartwychwstałego Pana, świadka obecności Boga żyjącego. Kurs Emaus to czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie.Uczestnikami kursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.


  Terminy 2021:

  10-12 grudnia

  Terminy 2022:

  10-12 czerwca
  2-4 grudnia

  Koszt:
  • 200 zł / os. (nocleg i wyżywienie),
  • liczba miejsc ograniczona,
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Uwaga:
  – Nie ma możliwości uczestniczenia w części kursu. Kurs stanowi całość i trwa od piątku do niedzieli.

  Kurs prowadzi:  Szkoła Nowej Ewangelizacji w Licheniu Starym

  Sposoby zapisywania na rekolekcje:

  • osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma
  • telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi  Pielgrzyma
  • pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl

  WAŻNE!!!
  Przynieś: Pismo Święte, coś do notowania.

 4. Nowe Życie / Ekipa dla Jezusa

      Kurs „Nowe Życie” to niezwykły weekend opracowany w Meksyku i prowadzony obecnie w 67 krajach na całym świecie. To kurs, który nadał sens i cel życia oraz przywrócił nadzieję wielu tysiącom osób. Podczas tych dni można nawiązać lub odnowić swoją osobistą więź z Jezusem oraz doświadczyć Jego bliskości.

      Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich, które pragną zmienić bieg swojego życia i nadać mu nowy tor. Korzystają z niego osoby pragnące wyzwolić się z nałogu, beznadziei i pustki. Kurs utwierdza w przekonaniu, że Bóg istnieje, działa, wyzwala i umacnia.

      „Nowe Życie” to coś o wiele więcej niż rekolekcje - to intensywny czas, w którym można wysłuchać nauczań przepełnionych świadectwami innych osób, które doświadczyły bliskości Boga. To wiele praktycznych, wizualnych przykładów uzmysławiających najważniejsze prawdy życia duchowego. To także możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań oraz pomoc w podjęciu konkretnych decyzji duchowych.

  Kurs prowadzi: Szkoła Nowej Ewangelizacji w Licheniu Starym

  Terminy 2021:

  19-21   marzec w wersji ONLINE
  24-26   września

  Terminy 2022:

  18-20   marca
  23-25 września

  Koszt:

  • 200 zł / os. (nocleg i wyżywienie),
  • liczba miejsc ograniczona,
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
   
  Sposoby zapisywania na rekolekcje:

  • osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma
  • telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi  Pielgrzyma
  • pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl
 5. Nie zgubić się w świecie

      Żyjemy w czasach, w których fasady są najważniejsze, a przyjemności i święty spokój są kultywowane jak bóstwa. A przecież każdy sam najlepiej wie, co się za nimi kryje. Czy taki sposób na życie daje klimat sprzyjający wzrostowi duchowemu? Jaką korzyść będę miał z tego, że zdobędę cały świat, ale stracę swoje życie, poniosę straty na duszy? (Mt 16, 26) Jak więc nie zagubić się w naszym świecie? Już św. Tomasz z Akwinu mówił: Łatwiej dochodzi się do prawdy od błędu, niż z zamętu. Nie czekaj dłużej, przyjeżdżaj.

   
  Rekolekcje prowadzi:

  Ksiądz marianin
   
  Program:


  Medytacje i rozważania w oparciu o przygotowane katechezy i wskazane w czasie konferencji fragmenty Pisma Świętego. Codzienna Eucharystia i modlitwa własna. Stała opieka duchowa.

  Terminy 2021:

  16-18 lipca

  Koszt:

  • 150 zł / os. (nocleg i wyżywienie),
  • liczba miejsc ograniczona,
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
   
  Sposoby zapisywania na rekolekcje:

  • osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma,
  • telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi  Pielgrzyma
  • pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl


 6. Przygotowanie do spowiedzi generalnej

  "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą".  Iz 54,10


      Przed Tobą ważna decyzja życiowa? Czujesz się słaby i bezsilny? Dręczy Cię grzech, który kiedyś zataiłeś przy spowiedzi? A może po prostu chcesz jeszcze raz powiedzieć Chrystusowi: „Przepraszam Cię, Panie, za rany, które Ci zadałem; szczerze tego żałuję." Pojednanie się z Bogiem w sakramencie spowiedzi generalnej wymaga rzetelnego przygotowania się do niej. W czasie tych rekolekcji będzie czas na rozmowę, modlitwę i medytację, które Ci w tym pomogą.
   
  Rekolekcje prowadzi:

  Ksiądz marianin
   
  Program:

      
  Medytacje i rozważania w oparciu o przygotowane katechezy i wskazane w czasie konferencji fragmenty Pisma Świętego. Konferencje prowadzące drogą nieskończonej Bożej miłości do otwarcia i potrzeby wyznania Panu swoich słabości. Codzienna Eucharystia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa własna. Stała opieka duchowa.

  Terminy 2021:

  21-24   stycznia- przełożone na inny termin
  4-7       lutego - przełożone na inny termin
  12-14   lutego - nowy termin
  15-17   lutego - nowy termin
  18-21   lutego
  25-28   lutego
  4-7       marca
  11-14   marca
  25-28   marca - PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
  15-18   kwietnia
  6-9       maja
  20-23   maja
  28-30   maja
  11-13   czerwca
  24-27   czerwca
  29 lipca - 1 sierpnia
  2-5      września
  30 września - 3 października
  11-14   listopada
  26-28   listopada
  16-19   grudnia

  Koszt:

  • 250 / os. (nocleg i wyżywienie)
  liczba miejsc ograniczona
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń

  Uwaga: rekolekcje przeznaczone dla osób, które nie przystępowały do spowiedzi generalnej przez okres co najmniej 5 lat. 
   
  Sposoby zapisywania na rekolekcje:

  osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma,
  telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi
    Pielgrzyma
  pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl

 7. Eucharystia - studnia bez dna i przepis na życie - część piewsza

      Czy zastanawiałeś się kiedyś po co właściwie chodzimy do kościoła? Dlaczego uczestniczymy w Eucharystii? Dopadło Cię uczucie zwątpienia, zrezygnowania? Pomyślałeś, że Msza Święta niczego nie wnosi w Twoje życie? Wielu ludzi boryka się z takimi dylematami. Często rodzą się one z powodu braku czasu. Współczesny człowiek żyje w nieustannym pędzie. Nie ma czasu na relacje z innymi, realizowanie swoich pasji, odpoczynek. Bywa, że liczy się tylko praca. Sprawy dotyczące wiary i ducha spychane na dalszy plan. To powoduje, że rozluźnia się nasza więź z Bogiem. Rozmowa z Nim, spowiedź, czytanie Pisma Świętego, rekolekcje zaczynają nam przysparzać trudności. Uczestnicząc we Mszy Świętej dochodzimy do wniosku, że niewiele z niej rozumiemy. Być może kiedyś nie mieliśmy takich problemów, ale teraz nie potrafimy zrozumieć głębi i bogactwa, jakie niesie Eucharystia.
      A może jest odwrotnie? Uczestniczysz regularnie w Mszach Świętych, modlisz się, starasz się pogłębiać relację z Panem Bogiem, a mimo wszystko czujesz, że się zatrzymałeś, że Eucharystia nie wnosi w Twoje życie tego co kiedyś? Nie bez powodu wiele osób czuje zniechęcenie, kiedy pomyśli o konieczności uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Zły duch zna jej wartość i dlatego próbuje nas przekonać, że nie jest nam ona potrzebna, niczego nam nie daje, zabiera cenny czas.

  Rekolekcje prowadzi ksiądz marianin

  Program:

     
  Rekolekcje o Mszy Świętej skierowane do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, nauczyć się dostrzegać wartości jakie niesie Eucharystia, dobrze rozumieć porządek według jakiego sprawowana jest Msza Święta  i z radością korzystać z przekazywanych treści.
     W rekolekcjach mogą wziąć udział zarówno osoby, które straciły wiarę w moc Eucharystii, nie potrafią zaangażować się w modlitwę, jak i te, dla których rozmowa z Bogiem, regularne uczestniczenie w Mszy Świętej nieodłącznymi elementami życia, jednak chciałyby jeszcze bardziej zacieśnić więź z Bogiem.

  Terminy 2021:

  5-7      marca
  9-11    kwietnia
  14-16  maja

  Koszt:

  • 170 / os. (nocleg i wyżywienie),
  liczba miejsc ograniczona,
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Sposoby zapisywania na rekolekcje:
  osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma,
  telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi  Pielgrzyma
  pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl

 8. Eucharystia - studnia bez dna i przepis na życie - część druga

      Pierwsza część rekolekcji o Eucharystii - „studnia bez dna i przepis na życie”, wyjaśniając znaki i symbole obecne w każdej Mszy Świętej rozpoczęła niezwykłą podróż chrześcijanina ku spotkaniu z Chrystusem eucharystycznym. Miała na celu pomóc wydobywać z uczestnictwa w Pamiątce Pana treści rzucające światło na codzienne życie człowieka.

      Druga część tych rekolekcji poprowadzi chrześcijanina w przestrzeń kontemplacji Osoby Jezusa, który w Sakramencie Ołtarza potwierdza miłość do każdego i każdej z nas. Ma to zaowocować zacieśnieniem miłosnej więzi z Chrystusem, by poprzez głębsze uczestnictwo w Eucharystii móc powtórzyć w życiu za św. Pawłem: „żyję ja już nie ja, żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

  Rekolekcje prowadzi ksiądz marianin

  Program:

      Rekolekcje o Mszy Świętej skierowane są do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, nauczyć się dostrzegać wartości jakie niesie Eucharystia, dobrze rozumieć porządek według jakiego sprawowana jest Msza Święta  i z radością korzystać z przekazywanych treści. W rekolekcjach mogą wziąć udział zarówno osoby, które straciły wiarę w moc Eucharystii, nie potrafią zaangażować się w modlitwę, jak i te, dla których rozmowa z Bogiem, regularne uczestniczenie w Mszy Świętej są nieodłącznymi elementami życia, jednak chciałyby jeszcze bardziej zacieśnić więź z Bogiem.

  Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego.

  UWAGA!

   W rekolekcjach mogą wziąć udział tylko te osoby, które uczestniczyły w rekolekcjach Eucharystia część pierwsza.

  Terminy 2021:

  3-5 grudnia

  Koszt:

  • 170 zł / os. (nocleg i wyżywienie),
  • liczba miejsc ograniczona,
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

   Zapisy na rekolekcje:

  • osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma,
  • telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi  Pielgrzyma
  • pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl

 9. Warsztaty pisania ikon 

  Warsztaty pisania ikon

  Pociąga Cię fascynujący świat ikon? Chciałbyś stworzyć swoją pierwszą ikonę, ale brakuje Ci doświadczenia, a może odwagi? Próbowałeś już swoich sił w pisaniu ikony i chciałbyś udoskonalić swój warsztat? Jeśli tak, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Zapraszamy Cię w pełną wrażeń podróż duchową, której zwieńczeniem będzie napisanie przez Ciebie Twojej własnej ikony, i to niezależnie od posiadanych przez Ciebie zdolności artystycznych.
   

  Program

  Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne – wykłady wprowadzające w świat ikon oraz tematy podejmowane w czasie warsztatów, medytacje przed ikoną oraz zajęcia warsztatowe.
  Każde warsztaty podejmują inny temat z zakresu ikonografii.
   
  Warsztaty prowadzą: ksiądz marianin i artysta malarz, ikonopis.

  Koszt: 450 zł
  W koszt wliczony jest pobyt w pokojach dwuosobowych, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne i wszystkie potrzebne przybory malarskie tzn. deska, pędzle, farby, szlagmetal i inne.

  Liczba miejsc ograniczona!

  Terminy w 2021:

  4-7     marca - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN
  13-16   maja - NOWY TERMIN!
  5-8     sierpnia
  25-28 listopada


  temat: Mandylion

  Sposoby zapisywania na rekolekcje:

  • osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma,
  • telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia
  Biura Obsługi  Pielgrzyma
 10. W szkole św. Józefa

  Rekolekcje dla mężczyzn "W szkole św. Józefa"

  Św. Józef był człowiekiem, który całkowicie zawierzył Bogu i dlatego mógł z ufnością i odwagą spoglądać w przyszłość. Jako młody małżonek z pewnością miał swoje plany życiowe i pragnienia. Jednak w obliczu nieoczekiwanych okoliczności, kiedy poślubiona mu Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, potrafił z nich zrezygnować i w głębokim zaufaniu, bez żadnego słowa sprzeciwu, przyjąć to, co Pan Bóg przeznaczył dla niego w swoim planie. Św. Józef to człowiek czynu. Ewangelie nie zanotowały żadnego jego słowa, podkreślają natomiast, że w całkowitym posłuszeństwie wypełnił to, co polecił mu Anioł. Jego przykład pokazuje, że gdy zawierzymy nasze życie Bogu, to Bóg zapewnia nam środki niezbędne do wypełnienia Jego woli. Świadomość tego daje poczucie bezpieczeństwa, dodaje odwagi i w konsekwencji czyni nas szczęśliwymi. Św. Józef uczy szukania i przyjmowania woli Bożej. Pokazuje również, że decydując się na porzucenie własnych planów i pragnień, i angażując w służbę Bożego planu, człowiek otrzymuje o wiele więcej niż to, z czego zrezygnował.

  Jeśli pragniesz tak jak św. Józef z głębokim pokojem przyjmować różne nieprzewidziane okoliczności, rozeznawać je, czy też mężnie stawić czoło różnym przeciwnościom zapraszamy do szkoły!
  Odkryjesz, gdzie tkwi sekret takiej postawy, która daje skrzydła do działania.

  Termin:

  27-29 sierpnia 2021

  Rekolekcje prowadzi ksiądz marianin

  Koszt:

  • 180 / os. (nocleg i wyżywienie)
  liczba miejsc ograniczona
  • o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń

  Uwaga: rekolekcje przeznaczone są tylko dla mężczyzn
   
  Sposoby zapisywania na rekolekcje:

  osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma,
  telefonicznie: (63) 270 81 42, (63) 270 81 63 - telefon czynny w godzinach otwarcia Biura Obsługi
    Pielgrzyma
  pocztą elektroniczną: lichen@lichen.pl

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Bazylika
Msze Święte 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego sanktuarium

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Nabożeństwa
Nieszpory za zmarłych z wypominkami – po wieczornej mszy

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet