Matka Boża Bolesna
Clipboard06
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Grupy i wspólnoty

Rada Parafialna
Skład Rady Parafialnej zatwierdzony jest przez Kurię Diecezjalną od dnia 20 kwietnia 2009 r. Tworzą parafianie, przedstawiciele poszczególnych miejscowości wybrani w tajnym głosowaniu przez społeczność parafii.
Głównym celem rady jest:
świadczenie pomocy proboszczowi w organizowaniu życia duszpasterskiego w parafii;
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa;
pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno - moralnego różnych środowisk;
budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

Radę  Parafialną tworzą:

Bultrowicz Bożena
Chmielewski Adam
Dębińska Emilia
Dryjański Włodzimierz
Kantarowski Marek
Malak Jerzy
Matczak Tomasz
Szafrańska Wanda
Wieczorek Marian
Nowinowski Marcin - przedstawiciel ministrantów

Katecheci

Renata Dziubczyńska
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkołach Podstawowych: w Helenowie. Ponadto w każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Żaneta Andebur
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Anielewie. W każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.  

Monika Zielińska
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym. W każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.Organiści

Barbara Kaczor
Ukończyła Diecezjalne Studium Organistowskie im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku. W Licheniu pracuje od 1 sierpnia 1992 roku. Od 1993 r. prowadziła chórek "Jutrzenka", który powstał z inicjatywy ks. Henryka Kulika MIC. Nagrała liczne kasety magnetofonowe oraz płyty CD.

 Michał Szostak
Sanktuarium Licheńskim pracuje od 2011 r. Naukę gry na organach rozpoczął w 1997 r. w Warszawie pod kierunkiem Pawła Gindy. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie organów prof. Romana Szlaużysa (improwizacja organowa u prof. Mariana Sawy). Brał udział w kursach mistrzowskich dotyczących problematyki wykonawczej utworów organowych (m.in. prof. Jean-Claude Zehnder, „Schola Cantorum Basiliensis”; prof. Bernhard Gfrerer, Saltzburg) oraz muzyki liturgicznej. Od 2013 r. jest członkiem „The Royal College of Organists” z siedzibą w Londynie, a od 2014 r. posiada certyfikat (certRCO) tego prestiżowego królewskiego towarzystwa (jako pierwszy Polak). W latach 2002-2011 był organistą kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (w 2004 r. napisał monografię nt. historii organów tego kościoła, a w 2005 r. nagrał płytę kompaktową, która była pierwszą i jedyną rejestracją brzmienia tego instrumentu). Jest współautorem cyklu audycji nt. warszawsko-praskich organów w Radio Warszawa 106,2. Ponadto ukończył studia magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest założycielem i prezesem zarządu Fundacji im. Jana Drzewoskiego zajmującej się szeroko rozumianą tematyką organową.

Ruch Duchowości Małżeństw „Equipes Notre –Dame”
www.end.org.pl.
W parafii funkcjonują trzy ekipy, na które składa się jedenaście małżeństw i doradca duchowy. Doradcą wszystkich ekip jest ksiądz proboszcz Henryk Kulik MIC, natomiast parami odpowiedzialnymi: Teresa i Andrzej Borowscy, Małgorzata i Paweł Pilarscy oraz Katarzyna i Krzysztof Tomaszewscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego, którego parą odpowiedzialną jest małżeństwo z parafii Renata i Tomasz Matczakowie. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Małżonkowie przyjmując kartę END zaproszeni do:
Regularnego czytania Pisma Świętego,
Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe - rodzinnej),
Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje otwarte dla wszystkich małżeństw).
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/

Chór męski "Virtus Dei"
Chór męski pod dyrekcją początkowo organisty Barbary Kaczor, później organisty Jarosława Adamiaka powstał z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego MIC w 2000 r. Tworzyli go mężczyźni z parafii licheńskiej. Obecnie jest to chór mieszany pod dyrekcją Czesława Fiałkowskiego - muzyka i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Koninie. Chór zapewnia oprawę muzyczną podczas uroczystości parafialnych i sanktuaryjnych. W repertuarze chóru znajdują się między innymi śpiewy gregoriańskie, pozycje dawnej muzyki polskiej, a także utwory współczesnych kompozytorów muzyki liturgicznej. Spotkania chóru odbywają się w środy o godz. 18.00 w sali nad jeziorem.

Koła Różańcowe dorosłych
Opiekunem Kół Różańcowych jest ks. Henryk Kulik MIC. W parafii istnieje piętnaście Kół Różańcowych. Członkinie i członkowie łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła, poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Ministranci
Opiekunem grupy jest ks. Józef Chaim MIC. Służba liturgiczna ołtarza, czyli ministranci, to około 50 sympatycznych młodych chłopaków, którzy służą Bogu i kapłanom podczas Mszy Świętych i nabożeństw parafialnych. W tej licznej grupie działa zarząd, w którego skład wchodzą:

Dawid Walczak - prezes
Nikolas Gruszczyński - wiceprezes
Mateusz Zacharek - skarbnik
 

Oaza dla młodzieży 
Oazę tworzy około 10-osobowa grupa młodych ludziMłodzież, pod bacznym okiem opiekuna ks. wikariusza Józefa Chaima, spotyka się w piątki, w salce oazowej o godz. 18.00. Podczas spotkań młodzi ludzie rozważają Pismo Święte, podejmują ważne dla nich tematy z zakresu życia chrześcijańskiego, oglądają wspólnie filmy, spędzają również mile czas na rożnego rodzaju spotkaniach i wyjazdach organizowanych przez wspólnotę. Ponadto przygotowują przedstawienia o tematyce chrześcijańskiej.
więcej na: www.emmanuel.lichen.pl

Chórek "Jutrzenka"
Powstał w 1993 r. z inicjatywy ks. Henryka Kulika MIC. Od 1993 r. jego opiekunem była organistka Barbara Kaczor, później do czerwca 2010 katechetka pani Monika Zielińska, następnie do czerwca 2012 r. p. Ewa Pawlak.
Obecnie opiekunem chórku „Jutrzenka” jest p. Monika Zielińska. 30 osobowa grupa dzieci ubogaca swym radosnym śpiewem liturgię każdej Mszy Świętej niedzielnej o godz. 10.30.
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 15.30 w sali świetlicy.

realizacja LM Internet  LM Internet