Matka Boża Bolesna
Główka 22 Bazylika z parkingu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Koronacja Cudownego Obrazu


W latach przygotowania narodu do millenium chrztu Polski biskupi postanowili, aby z tej okazji w każdej diecezji odbyła się uroczysta koronacja któregoś ze słynących łaskami obrazów Matki Bożej. W diecezji włocławskiej wytypowano 25 takich miejsc. Na tej liście Lichenia nie było. Jednak w tajnym głosowaniu księża dziekani kilkakrotnie wskazywali na Licheń. Papież Paweł VI w listopadzie 1965 r. wydał dekret zezwalający na ukoronowanie Obrazu Matki Bożej Licheńskiej koroną papieską.
Miejsce było zupełnie nieprzygotowane do czekającej uroczystości. Na niewysokim wzgórzu znajdował się wówczas mocno zniszczony kościół, z małą, rozpadającą się plebanią. Była także zupełnie spróchniała kaplica na cmentarzu, sterty walącego się drzewa, zgniłe ogrodzenie.

Przed koronacją Obraz oddano do konserwacji w
Warszawie.  Zdjęto z niego srebrną sukienkę, która od upadku powstania styczniowego zakrywała przed oczami zaborców elementy narodowe - orła i napis. Matce Bożej nałożono nową szatę i koronę. Wizerunek umieszczono w złoconych ramach, w których wyryto 8 orłów polskich. Są herby: papieski, prymasowski, mariański oraz licheński. Tło wyłożono królewską purpurą.
15 sierpnia 1967 r. odbyła się koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Dokonał jej ks. prymas Kardynał Wyszyński w obecności przeszło 20 biskupów, kilkuset osób duchownych i około 100 tysięcy wiernych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o prymasie Stefanie Wyszyńskim, który koronował Obraz Matki Bożej Licheńskiej. Przyjeżdżał on do Lichenia
w latach 1921-1924, jako kleryk seminarium włocławskiego. Prymas w dniu koronacji wspominał: ''Jako młody alumn całe miesiące spędziłem przy tym ołtarzu. Uczyłem wtedy małe dzieci katechizmu. Może dziś są już one rodzicami, mającymi własne dzieci. Wtedy też związałem się żywiej z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej".

Kleryk Wyszyński chorował na gruźlicę. Kilka miesięcy przed planowanym terminem przyjęcia święceń kapłańskich trafił do szpitala z rozpoznaniem tyfusu. Po powrocie do seminarium rozpoczął rekolekcje przygotowujące do święceń, ale z powodów zdrowotnych musiał je przerwać. Nie przyjął święceń razem z kolegami 29 czerwca 1924 r. Dla podratowania zdrowia, lipiec spędził w Licheniu. Został wyświęcony w 23 rocznicę swoich urodzin, 3 sierpnia 1924 r. we Włocławku. Mszę św. prymicyjną odprawił na Jasnej Górze, następnie przybył do Lichenia, by pomagać w uroczystościach odpustowych 15 sierpnia. Ustąpienie objawów choroby prymas przypisywał wstawiennictwu Matki Bożej.

Część dokumentacji dotyczącej kultu Matki Bożej Licheńskiej, m.in. Księga łask, zaginęła w czasie wojny, a materiały przekazane watykańskiej kongregacji niedostatecznie ukazywały ciągłość kultu związanego z licheńskim obrazem. Sam kard. Wyszyński zaświadczył o istnieniu Księgi łask, do której jako kleryk wpisywał zeznania wiernych. Osobiste świadectwo prymasa ostatecznie przesądziło o wydaniu dekretu koronacyjnego. W czasie koronacji kardynał kolejny raz nawiązał do tych wydarzeń: Pamiętam, że gdy byłem tutaj przed laty, dano mi jako zadanie wpisywać łaski, których doznali czciciele Maryi Licheńskiej. Na cmentarzu grzebalnym, przy kaplicy postawiono stolik, przy którym siedziałem przez kilka godzin, zapisując do księgi wszystko, co lud Boży tu przeżył i czego doznał. Była to wielka księga.

Koronacja licheńska
była wielkim spotkaniem religijnym, które przewyższyło wszystkie dotychczasowe i rozsławiło Sanktuarium poza najbliższą okolicę. Przygotowania do uroczystości koronacyjnej przyczyniły się do uporządkowania otoczenia kościoła i dostosowania go do przyjmowania pielgrzymów. W ramach przygotowań do uroczystości opracowano historię Obrazu słynącego łaskami i rozpropagowano ją wśród wielu wiernych. Wyróżnienie wizerunku koronami papieskimi było swoistą pieczęcią władzy kościelnej dla istniejącego w Licheniu kultu. Fakt ten można uważać za pośrednie uznanie przez władze kościelne objawień związanych z tutejszym obrazem. Koronacja rozpoczęła nowy etap w historii Sanktuarium.

Do czasu koronacji Licheń znany był tylko na terenie diecezji włocławskiej. Z chwilą ukoronowania Cudownego Obrazu do Sanktuarium licheńskiego zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi z całej Polski, a z czasem także z zagranicy.

realizacja LM Internet  LM Internet